Základní škola

V současné době školu navštěvuje 100 žáků a vyučuje zde 12 učitelů. Před lety byla ke škole připojena i místní mateřská škola s kapacitou 28 dětí. Základní škola je klasická „devítiletka“. V současné době máme průměrně deset žáků ve třídě, což umožňuje věnovat se individuálně každému žákovi dle jeho potřeb. Tomu odpovídá i rodinná atmosféra ve škole. Všichni učitelé znají všechny žáky a naopak. V tomto školním roce jsme začali s realizací programu pro prvňáčky a deváťáky, ve kterém se každého prvňáčka ujme starší kamarád z devátého ročníku a v průběhu roku jej seznamuje s prostředím školy a provází jej při různých příležitostech.

Škola má veškeré potřebné zázemí, které není na všech školách samozřejmostí. Při příchodu do rozlehlého areálu školy vás kromě krásného výhledu na Ježov zaujme moderní hřiště s umělou trávou a tartanovou běžeckou dráhou. Pro chladná období mají žáci k dispozici tělocvičnu, ve které byla nedávno rekonstruována podlaha. V rámci školy je provozována také školní jídelna.

Škola stojí v klidném prostředí stranou dopravního ruchu, v areálu plném zeleně s krásným výhledem do okolí.

Něco z historie

Stávající budova školy č. 50 byla postavena v Ježově v letech 1957 – 1960, provoz v ní byl slavnostně zahájen 1. ledna 1960.

Ve školním roce 1960 – 61 navštěvovalo 9 ročníků 1. a 2. stupně školy 304 žáků ve 12 třídách, působilo zde 15 učitelů, ředitelem školy byl Jaroslav Šmíd (dle kroniky „ působil již od r.1938 na Obecné škole v Ježově a iniciativně se ujal zřízení měšťanské školy v Ježově“).

Za uplynulých 60 let prošla školní budova mnohými změnami. V suterénu školy byla přebudována školní jídelna na dílny, v nové přístavbě vznikla moderně vybavená kuchyně s jídelnou. V areálu školy byla vybudována moderní tělocvična, v přízemí školní družina, v suterénu školy slouží k výuce informatiky počítačová učebna. V roce 2022 došlo k rekonstrukci sborovny a nově byla přebudována školní šatna
na moderní prostor s uzamykatelnými skříňkami pro každého žáka.