Školní družina

Školní družina je zřízena jako součást Základní školy a mateřské školy, Ježov, příspěvková organizace.

Kapacita školní družiny je 25 dětí.

Pravidla pro organizaci, provoz a výchovně-vzdělávací práci ŠD jsou stanovena ve Vyhlášce o zájmovém vzdělávání č. 75/2005 Sb.
Personální podmínky výchovně vzdělávací činnosti ŠD

Rychlý kontakt

vychovatelka

Marie Netopilová

735 757 596 | marie.netopilova@zsjezov.cz

Provozní doba

6:15 – 7:45
11:35 – 15:00