Školní družina

Školní družina je zřízena jako součást Základní školy a mateřské školy, Ježov, příspěvková organizace.

Kapacita školní družiny je 45 dětí.

Pravidla pro organizaci, provoz a výchovně-vzdělávací práci ŠD jsou stanovena ve Vyhlášce o zájmovém vzdělávání č. 75/2005 Sb.
Personální podmínky výchovně vzdělávací činnosti ŠD

Pravidla styku s rodiči

Rodiče žáků jsou v pravidelném kontaktu s vychovatelkou, která je jim k dispozici vždy v době provozu družiny. V této době ji mohou kontaktovat rodiče také telefonicky na telefonním čísle ZŠ Ježov 735 757 596
Hlavní formou kontaktu mezi zákonným zástupcem dítěte a vychovatelkou je zápisní lístek.

Rychlý kontakt

vychovatelka

Marie Netopilová

735 757 596 | marie.netopilova@zsjezov.cz

Provozní doba

6:15 – 7:45
11:35 – 15:00