Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – „Učíme se pro život“, č. j. 67/2007, platnost od 1. 9. 2007
Dokument je ve školním roce 2017/2018 platný pro vzdělávání v 1. – 9. ročníku.
Dokument je v tištěné podobě připraven k nahlédnutí na ředitelství školy.