Dokumenty

Školní řád

Školní řád - Pravidla hodnocení žáků

Propustka

Žádost o uvolnění žáka z PŘEDMĚTU

Žádost o uvolnění žáka z VYUČOVÁNÍ

Žádost o PŘIJETÍ k základnímu vzdělávání

Žádost o ODKLAD povinné školní docházky

Žádost o PŘESTUP žáka z jiné základní školy

Zápisní list - ZŠ

Školní vzdělávací program

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Návrh rozpočtu 2021

Střednědobý návrh rozpočtu 2021 a 2022

Šablony Ježov 63

Šablony Ježov 3

Národní plán obnovy