Dokumenty

Školní řád

Dodatek ke školnímu řádu ZŠ

Propustka

Žádost o PŘIJETÍ k základnímu vzdělávání

Žádost o ODKLAD povinné školní docházky

Žádost o uvolnění žáka z PŘEDMĚTU

Žádost o uvolnění žáka z VYUČOVÁNÍ

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Šablony Ježov 63

střednědobý návrh rozpočtu 2021 a 2022

návrh rozpočtu 2020

Školní vzdělávací program

Pravidla hodnocení žáků

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání