Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravování dětem mateřské školy, žákům základní školy a zaměstnancům školy.

U P O Z O R Ň U J I     VŠECHNY STRÁVNÍKY !!!     Z HYGIENICKÝCH DůVODů SE VYDÁVAJÍ OBĚDY DO JÍDLONOSIČů V DOBĚ OD  !!! 11 – 11,30 HODIN !!!   DĚKUJI ZA POCHOPENÍ 🙂

Přihlášení a odhlášení stravy

TELEFONNÍ ČÍSLO: 735 75 75 94

MIMO PRACOVNÍ DOBU – JEN FORMOU SMS

Přihlášení a odhlášení obědů se vyřizuje osobně nebo telefonicky na čísle – 735 75 75 94 vždy den předem, nebo příslušný den ráno v době od 6:30 do 7:00 hodin (mimo pracovní dobu – jen formou SMS).

PŘI ODHLAŠOVÁNÍ  PIŠTE  —OD – DO…. PEVNÝ DATUM

MATEŘSKÁ ŠKOLA NENÍ POVINNA NÁM ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE SDĚLIT !!!!

První den nemoci je možné odebrat oběd ze ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY do jídlonosiče!!!!!!

Oběd je vydáván pouze do nádob určených k přepravě jídel a je určen k okamžité spotřebě.

Úhrada stravného

Stravné je hrazeno bezhotovostně formou ,, INKASA ,, ( cca k 20. dni příslušného měsíce).

Je možné platit i hotově.

Ceny obědů se řídí vyhláškou č. 107/2008. Ceny jsou stanoveny podle věku dětí a žáků v několika kategoriích.

Do těchto kategorií jsou děti a žáci řazeni podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce

(do 31. srpna).

Cena stravného – základní škola

7 – 10 let   –      30,- Kč
11 – 14 let   –    33,- Kč
15 let a více –   35,- Kč

Cena stravného – mateřská škola

děti ve věku 3 – 6 let

Cena svačinky  –  10,- Kč
Cena obědu     –  26,- Kč

děti ve věku 6 – 7 let

Cena svačinky  –  10,- Kč
Cena obědu     –  30,- Kč

Pitný režim v mateřské škole: slazený čaj ( med ), voda, neslazený čaj, čaj s citronem

Čeho se snaží držet jídelníček v naší mateřské škole…… čerstvé mléko, kysané výrobky, ovoce a syrová zelenina každý den, sladké hlavní jídlo max 2x do měsíce, luštěniny jako hl. jídlo alespoň 2x do měsíce, kynuté houskové knedlíky max. 2x do měsíce, ryba jako hlavní jídlo alespoň 2x do měsíce, nepřipravujeme z polotovarů – jížky, polévky, br. kaši, či omáčky…., sladké nepečeme z průmyslových směsí,

Smažená jídla připravovaná v oleji na pánvi jsme díky konvektomatu prakticky odbourali!!!!

Normy ke stažení

Velikost porcí pro strávníky

Množství pokrmů

Rychlý kontakt

vedoucí stravování

Marie Kunická

735 75 75 94 | marie@zsjezov.cz

Pracovní doba

6:00 – 14:30

Výdejní doba

11:35 – 13:25

Jídelníček

dostupný zde