Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravování dětem mateřské školy, žákům a zaměstnancům školy.

Přihlášení a odhlášení stravy

TELEFONNÍ ČÍSLO 735 75 75 94

MIMO PRACOVNÍ DOBU – JEN FORMOU SMS

Přihlášení a odhlášení obědů se vyřizuje osobně nebo telefonicky na čísle – 735 75 75 94 vždy den předem nebo příslušný den ráno v době od 6:30 do 7:00 hodin (mimo pracovní dobu – jen formou SMS).

MATEŘSKÁ ŠKOLA NENÍ POVINNA NÁM ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE SDĚLIT.

První den nemoci je možné odebrat oběd ze školní jídelny do jídlonosiče.

Oběd je vydáván pouze do nádob určených k přepravě jídel a je určen k okamžité spotřebě.

Úhrada stravného

Stravné je hrazeno bezhotovostně formou ,, INKASA ,, ( cca k 20. dni příslušného měsíce).

Je možné platit i hotově.

Z důvodu pozdního placení stravného v hotovosti, upozorňuji rodiče žáků, že stravné se platí vždy předem.

Ceny obědů se řídí vyhláškou č. 107/2008. Ceny jsou stanoveny podle věku dětí a žáků v několika kategoriích.

Do těchto kategorií jsou děti a žáci řazeni podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce (do 31. srpna).

Cena stravného – základní škola

7 – 10 let – 25,- Kč
11 – 14 let – 27,- Kč
15 let a více – 29,- Kč

Cena stravného – mateřská škola

děti ve věku 3 – 6 let

Cena svačinky 7,- Kč
Cena obědu 20,- Kč
děti ve věku 6 – 7 let

Cena svačinky 7,- Kč
Cena obědu 25,- Kč
Pitný režim v mateřské škole: slazený čaj (šťáva), voda, neslazený čaj

Rychlý kontakt

vedoucí stravování

Marie Kunická

735 75 75 94 | marie@zsjezov.cz

Pracovní doba

6:00 – 14:30

Výdejní doba

11:35 – 13:25

Jídelníček

dostupný zde