Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravování dětem mateřské školy, žákům základní školy a zaměstnancům školy.

Přihlášení a odhlášení stravy

TELEFONNÍ ČÍSLO: 735 75 75 94

MIMO PRACOVNÍ DOBU – JEN FORMOU SMS

Přihlášení a odhlášení obědů se vyřizuje osobně nebo telefonicky na čísle – 735 75 75 94 vždy den předem, nebo příslušný den ráno v době od 6:30 do 7:00 hodin (mimo pracovní dobu – jen formou SMS).

MATEŘSKÁ ŠKOLA NENÍ POVINNA NÁM ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE SDĚLIT !!!!

První den nemoci je možné odebrat oběd ze školní jídelny do jídlonosiče.

Oběd je vydáván pouze do nádob určených k přepravě jídel a je určen k okamžité spotřebě.

Úhrada stravného

Stravné je hrazeno bezhotovostně formou ,, INKASA ,, ( cca k 20. dni příslušného měsíce).

Je možné platit i hotově.

Ceny obědů se řídí vyhláškou č. 107/2008. Ceny jsou stanoveny podle věku dětí a žáků v několika kategoriích.

Do těchto kategorií jsou děti a žáci řazeni podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce (do 31. srpna).

Cena stravného – základní škola

od 1.9.2021

7 – 10 let   –    27,- Kč
11 – 14 let   –    30,- Kč
15 let a více –   32,- Kč

Cena stravného – mateřská škola

děti ve věku 3 – 6 let

Cena svačinky  –  9,- Kč
Cena obědu     –  23,- Kč

děti ve věku 6 – 7 let

Cena svačinky  –  9,- Kč
Cena obědu     –  27,- Kč

Pitný režim v mateřské škole: slazený čaj (šťáva), voda, neslazený čaj

Rychlý kontakt

vedoucí stravování

Marie Kunická

735 75 75 94 | marie@zsjezov.cz

Pracovní doba

6:00 – 14:30

Výdejní doba

11:35 – 13:25

Jídelníček

dostupný zde