Školská rada

Složení Školské rady od 3. 10. 2019:

  • Roman Hanák, zástupce zřizovatele
  • Ing. Libuše Vaďurová, zástupce zřizovatele
  • Radim Konečný, zástupce rodičů
  • Renata Bílková, zástupce rodičů
  • Mgr. Milena Kuběnová, zástupce pedagogického sboru
  • Marie Netopilová, zástupce pedagogického sboru

Projednávány jsou záležitosti dané zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jin. vzdělávání.