INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Informace z dopisu ministra školství k letošnímu přijímacímu řízení na SŠ: Jednotná přijímací zkouška se bude konat nejdříve 14 dní po otevření škol, konkrétní termín stanoví MŠMT, přijímací zkouška se bude konat jen v jednom termínu na škole, kterou uchazeč uvedl na...

Duben 2020

1.4. Zájezd – Rychlé šípy, Slovácké divadlo 7. 4. Zápis do 1. třídy 9. – 13. 4. Velikonoční prázdniny 14. 4. Ředitelské volno pro žáky ZŠ (ICT DVPP) 21. 4. Třídní schůzky

Červen

25. 6. Kino Panorama (2. stupeň) 26. 6. Obora Ježov (1. stupeň a 6. ročník) Domov Horizont Kyjov (7. – 9. ročník) 27. 6. Kino Panorama (1. stupeň)

Co nás čeká

12. 1. 2019  Školní ples v KD Žádovice 18. – 22. 2. 2019  Lyžařský výcvik, Beskydy Bílá Noc s Andersenem Velikonoční kavárna a jarmark Mateřské školy u nás v ZŠ Ježov