INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Informace z dopisu ministra školství k letošnímu přijímacímu řízení na SŠ:

  • Jednotná přijímací zkouška se bude konat nejdříve 14 dní po otevření škol, konkrétní termín stanoví MŠMT,
  • přijímací zkouška se bude konat jen v jednom termínu na škole, kterou uchazeč uvedl na prvním místě,
  • obsahově se na přijímací zkoušce nic nemění, skládá se z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace,
  • výsledek přijímacího řízení bude odeslán na obě školy, které si uchazeč zvolil,
  • školy zveřejní výsledky přijímacího řízení nejpozději do 8 kalendářních dnů, k dispozici musí být po dobu 15 dnů na webových stránkách škol, či na veřejně přístupném místě v jednotlivých školách,
  • na odevzdání zápisového lístku má uchazeč 5 pracovních dnů.
  • Standardní odvoláni je letos nahrazeno „institutem nového rozhodnutí“ – ani letos uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“).

Případné dotazy k přijímacímu řízení směřujte na vybrané střední školy.