Vyhlášení voleb do školské rady Základní školy a mateřské školy Ježov, příspěvkové organizace

Dne 18. 4. 2024 se od 13:00 – 18:00 v budově základní školy v Ježově (ve školní knihovně) uskuteční volby do školské rady. Volen bude jeden zástupce pro školskou radu z řad rodičů tzn. zákonných zástupců žáků ZŠ a dětí MŠ.

Volby do školské rady 2024