Vzdělávací program MŠ

Od 1. 9. 2007 pracuje mateřská škola podle vlastního školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program je k nahlédnutí u vedoucí učitelky.