Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k současným opatřením proběhne zápis v distanční podobě, a to bez osobní přítomnosti rodičů a dětí. Příjem Žádostí o přijetí bude probíhat od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.

Zápis do mateřské školy

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Potvrzení o řádném očkování