Zahájení školního roku 2023 – 2024 ZŠ

Dne 4. 9. 2023 proběhne slavnostní zahájení nového školního roku před budovou ZŠ Ježov. Předpokládaný konec tohoto prvního dne je pro 1. ročník v 9:00 a pro ostatní žáky v 8:30. Pokud by bylo nepříznivé počasí, tak vše proběhne v prostorách školy. Děti se v tento den nemusí přezouvat, nevydávají se obědy, neprobíhá školní družina.