Zahájení školního roku 2022/2023

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne 1. září 2022 v 8:00 před budovou základní školy.