Zahájení školního roku 2016/2017

Školní rok začíná 1. 9. 2016 v 8.00 před budovou školy. Žáci budou odcházet domů v 8.30 hodin.

Provoz školní družiny a školní jídelny bude zahájen 2. 9. 2016