Začátek školního roku 2017/2018

Slavnostní zahájení školního roku se uskuteční v pondělí 4. září v 8.00 před školou.