Výzva Giving Tuesday 2021

Koncem loňského roku se naše škola zapojila do výzvy Giving Tuesday 2021, ve které Nadace Albatros v každém kraji naší republiky odměňuje poukázkami na knihy školy s největším počtem nominací. Do výzvy se zapojilo celkem 270 škol. Sice jsme nebyli mezi 14 vítěznými, ale nominace nám vynesly poukázku na 1000 Kč – za kterou jsme v lednu nakoupili 8 nových knížek do školní knihovny. Děkujeme všem, kteří nás podpořili.