Vyšetření zraku v MŠ

Ve čtvrtek dne 9.2.2017 v 9.30 hodin proběhne vyšetření zraku dětí v naší MŠ dle zájmu rodičů.

pasování