Vyhlášení ředitelského volna

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních důvodů ve dnech 25.10. a 26. 10. 2021 ředitelské volno pro žáky 1. a 2 stupně základní školy. Dalším důvodem je zajistit bezpečnost žáků školy v souvislosti s šířením nemoci COVID-19. V těchto dnech budou ve škole probíhat úklidové a dezinfekční práce.

Tímto bude přerušena i činnost školní družiny. Na den ředitelského volna je strava všem žákům ZŠ hromadně odhlášena. Provoz mateřské školy není přerušen.
Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.
Děkuji za pochopení.    
PhDr. Jaroslav Žák
ředitel školy