Upozornění

Upozorňujeme na zvýšený výskyt virového onemocnění. Může se jednat o „Nemoc ruka, noha, ústa“. V případě, že u dítěte objevíte vyrážku, doporučujeme navštívit lékaře a řídit se jeho pokyny.