Ukončení soutěže ve sběru papíru

Sběr starého papíru bude ukončen ve středu 31. 5. 2017.