Třídní schůzky

 

Třídní schůzky jsou naplánovány:

 

1. čtvrtletí: středa 25. 11. 2020

3. čtvrtletí: středa 28. 4. 2021