Testování žáků od 6. 12. 2021

Z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, vydaného 20. listopadu 2021, plyne povinnost realizovat od 6. prosince 2021 vždy v první vyučovací den v týdnu na celém území ČR testování žáků základních škol na onemocnění covid-19. Povinnost testování se týká pouze žáků, kteří nejsou očkovaní a zároveň neprodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19.