Testování žáků 9. ročníku

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.
Testování žáků uchazečů o vzdělávání na střední škole proběhne ve středu 28. dubna 2021 ve 14:00.

Škola vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu a výsledku testu.