Slavnostní pasování předškoláků

Dne 28. června 2013 proběhne slavnostní pasování předškoláků. Akce se uskuteční na zahradě MŠ v 16.00 hodin.

Program:

-slavnostní slib předšoláků

-soutěže pro děti

-táborák

-volná zábava