Setkání ve škole pro žáky II. stupně

Ve dnech 10. 6., 17. 6. a 26. 6. 2020 organizujeme ve škole setkání žáků druhého stupně v rámci skupin = tříd. Je nutné, aby žáci přinesli při prvním příchodu do školy Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s aktuálním datem a odevzdali jej třídní učitelce. Formulář je k vytištění zde:

nebo je k dispozici ve škole. Prosíme rodiče, aby informovali třídní učitelky, zda se jejich dítě setkání zúčastní. Pro zajištění bezpečnosti je třeba, aby rodiče, pokud jejich dítě do školy mělo přijít a (ať už z jakéhokoliv důvodu) nepřijde, omluvit jej telefonicky.

Průběh setkání (10. 6. a 17. 6.):

– hlavním účelem je, aby měli žáci možnost se v tomto školním roce potkat ve škole, proběhnou třídnické hodiny a konzultace v předmětech matematika, český jazyk a angličtina

– je třeba dodržovat epidemiologická nařízení, zejména je nutné, aby žáci měli u sebe 2 roušky (jednu na sobě a jednu náhradní v sáčku), je vhodné mít s sebou osobní dezinfekční gel (NE spreje).

– začínáme v 8.00 hodin, příchod žáků do budovy nejdříve v 7.45 hodin, konec je plánován na 12.30 hodin a dle odjezdu autobusů

– žáci budou vstupovat do budovy zadním vchodem a u vstupu si vydezinfikují ruce připraveným desinfekčním gelem,

– v průběhu dne se žáci budou zdržovat ve svých třídách, během pobytu ve škole bude dbáno na zvýšenou hygienu, k dispozici budou jednorázové papírové ručníky a desinfekční mýdla

– obědy pro žáky z organizačních důvodů nemůžeme zajistit

– do školy si žáci přinesou sešity a učebnice do AJ, M a ČJ

Dne 26. 6. se uskuteční výdej vysvědčení a zakončení školního roku (podobně jako v minulých letech). Pozn. 29. a 30. 6. bude ředitelské volno.

V případě dotazů volejte: 605 534 932 nebo pište: skolajezov@email.cz

Mgr. Jana Kristová