Schůzka s rodiči

Informační schůzka s rodiči dětí MŠ plánovaná na čtvrtek 27. 8. v 16 hodin se ruší. Informační letáky budou rodičům doručeny do poštovní schránky trvalého bydliště.