Sběr pomerančové a citronové kůry

Sběr kůry bude probíhat ve dnech od 11. – 15. ledna 2021.

Usušenou zváženou kůru s podepsaným lístkem můžete nosit

do školy v době od 7:30 do 14:00. Zvoňte na zvonek „chodba“.

K předání kůry dojde u hlavního vchodu.

Příští sběr kůry – 24. – 28. května 2021.

Na lístek napište:

  • jméno žáka, třída
  • druh kůry
  • hmotnost kůry
  • podpis rodičů

Kůra musí být:

  • úplně usušená (tzn. při manipulaci ji lze lehce zlomit)
  • bez plísně a molů
  • nesmí obsahovat zaschlou dužninu