Sběr papíru

Ve dnech 6. prosince od 7.00 hodin a 7. prosince do 8.00 hodin, bude u školy, na parkovišti, přistaven kontejner na papír. Zde mohou žáci a rodiče odevzdat zvážený papír. Hmotnost odevzdaného papíru přinesou žáci, písemně (na papírku) s podpisem rodiče, svému tř. učiteli.