Ředitelské volno pro žáky ZŠ

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na pátek 2. 10. 2020 ředitelské volno pro žáky ZŠ.

Ředitelské volno je vyhlášeno z důvodu DVPP v rámci projektu Šablony II.

Mgr. Andrea Zálešáková