Ředitelské volno

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji na dny 29. a 30. 6. 2020 ředitelské volno.

Poslední den před prázdninami, kdy bude otevřena základní škola a mateřská škola je pátek 26. 6. 2020.

Mgr. Jana Kristová