Provoz ZŠ od 10. května 2021

  • 1. ročník – prezenční výuka
  • rotační výuka (střídání prezenční a distanční výuky celých tříd po týdnu)
   • lichý týden (od 10. 5. do 14. 5. 2021, …)
      • 2. a 4. ročník – prezenční výuka
      • 3. a 5. ročník – distanční výuka
      • 6. a 9. ročník – prezenční výuka
      • 7. a 8. ročník – distanční výuka
   • sudý týden (od 17. 5. do 21. 5. 2021, …)
      • 2. a 4. ročník – distanční výuka
      • 3. a 5. ročník – prezenční výuka
      • 6. a 9. ročník – distanční výuka
      • 7. a 8. ročník – prezenční výuka
  • Prezenční výuka
   • Testování na COVID-19
   • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
   • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky/respirátory po celou dobu pobytu ve škole.
   • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání ve vnitřních prostorách.
  • Konzultace
   • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
  • Školní družina
   • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
   • Organizace školní družiny od 10. 5. 2021:
    • 1. ročník – ranní i odpolední družina v ŠD do 15:00 – Marie Netopilová
    • 2. ročník – ranní i odpolední družina ve 2. třídě do 15:00 – Soňa Hojačová
  • Stravování
   • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
   • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky/respirátory, s výjimkou doby konzumace stravy.
   • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Odběr obědů do jídlonosičů bude probíhat bočním vchodem jídelny v době od 10:45 do 11:15.
   • Žáci s prezenční výukou budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě nezájmu si obědy odhlaste u paní Kunické.