Provoz základní školy od 12. dubna 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v základních školách:

  1. žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
  2. žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit).

V souvislosti s nižším počtem žáků naší školy se nabízela možnost řešení otevřít školu pro celý 1. stupeň (což by všichni uvítali). Bohužel po konzultaci s pracovníky „koronalinky“ MŠMT a především s odpovědným právníkem z MŠMT, který konstatoval, že naše škola nesplňuje podmínku stavebně oddělených budov, vedení školy rozhodlo, že výuka na 1. stupni musí probíhat rotačně. Jsme velmi rádi, že alespoň naši prvňáčci mohou navštěvovat školu nepřetržitě.

Od 12. 4. do 16. 4. 2021 (lichý týden) – prezenční výuka pro 1., 2. a 4. ročník

Od 19. 4. do 23. 4. 2021 (sudý týden) – prezenční výuka pro 1., 3. a 5. ročník

Pro 1. a 2. ročník je zajištěna ranní i odpolední školní družina.