Provoz školy od 24. května 2021


Mateřská škola je nadále otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.
Nově je zrušen zákaz zpěvu v mateřských školách.

  • od 24. května 2021 probíhá výuka ve všech ročnících prezenčně (bez rotací)
  • preventivní antigenní testování všech žáků – 1x týdně (pondělí)
  • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají nadále povinnost nosit ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole
  • není povinná homogenita tříd
  • výuka tělesné výchovy probíhá již neomezeně (na hřišti i v tělocvičně, dle rozvrhu hodin v jednotlivých ročnících)