Provoz MŠ od 10. května 2021

    • Mateřská škola bude otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.
    • Při činnosti mateřské školy není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučujeme při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob.
    • Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu).
    • Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je jinak obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi.