Příspěvek na kroužky

Z důvodu uzavření školy 11. března 2020 budeme vracet poměrnou část příspěvku na kroužky, z příspěvku na keramický kroužek 200,- Kč a z příspěvků na ostatní kroužky 70,- Kč. Peníze si máte možnost osobně vyzvednout v pondělí 15. 6. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin ve škole.

Vstup do školy je rodičům zakázán, k předání peněz dojde u dveří budovy. Zvoňte na zvonek „chodba“.

Pokud si příspěvek nevyzvednete, budou peníze využity ve prospěch žáků základní školy.