Přijímací zkoušky na střední školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že termín konání jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky – 3. května 2021
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky – 4. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky – 2. června 2021
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky – 3. června 2021.

Metodické shrnutí