Pasování předškoláků na školáky v MŠ

Na tento den se naši předškoláci předem pečlivě připravovali pod vedením p. uč. Jany Přikrylové a také velmi těšili. Budoucí školáčci byli slavnostně představeni a před všemi zúčastněnými byli ředitelem školy Jaroslavem Žákem pasováni na školáky. V doprovodu svých mladších kamarádů a žákyní 2. stupně ZŠ předvedli krásné taneční vystoupení a divadelní přestavení. Na závěr byli obdarováni šerpou a milými pozornostmi.