Organizace výuky od 4. 1. 2021

 • Mateřská škola:
  • Provoz mateřské školy je zachován jako doposud.
  • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
  • Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu).
  • Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.