Organizace výuky od 30. 11. 2020

  • Mateřská škola:
    • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
    • Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
    • Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu).
    • Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je jinak obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi.