Organizace výuky od 30. 11. 2020

 • 1. stupeň základní školy:
  • 1. – 5. ročník – prezenční výuka
 • 2. stupeň základní školy:
  • 9. ročník – prezenční výuka
  • rotační výuka (střídání prezenční a distanční výuky celých tříd po týdnu)
   • lichý týden (od 30. 11. do 4. 12. 2020, …):
    • 7. a 8. ročník – prezenční výuka
    • 6. ročník – distanční výuka
   • sudý týden (od 7. 12. do 11. 12. 2020, …):
    • 7. a 8. ročník – distanční výuka
    • 6. ročník – prezenční výuka
 • Prezenční výuka
  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Konzultace
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Školní družina
  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
  • Organizace školní družiny od 30. 11. 2020:
   • 1. ročník – ranní i odpolední družina v ŠD do 15:00 – Marie Netopilová
   • 2. ročník – odpolední družina ve 2. třídě do 15:00 – Soňa Hojačová
   • 3. ročník – odpolední družina ve 3. třídě do 13:00 – Mgr. Ľudmila Justová
 • Stravování
  • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Odběr obědů do jídlonosičů bude probíhat bočním vchodem jídelny v době od 10:45 do 11:15.
  • Žáci s prezenční výukou budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě nezájmu si obědy odhlaste u paní Kunické.