Opatření

Od 1. září 2020 je pobyt zákonných zástupců a dalších osob ve škole omezen:

– vstupní vestibul

– šatna, schodiště – 2. podesta

ŠD – šatna a chodba ŠD

MIMO VYHRAZENÝ PROSTOR VSTUP POUZE S ROUŠKOU