Opatření MŠMT

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

 • pro mateřské školy se stávající režim nemění
 • u 1. stupně základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění)
 • u 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka, a proto bude výuka probíhat následovně:
  • od 12. do 16. října 2020
   • 6. a 9. ročník – prezenční výuka
   • 7. a 8. ročník – distanční výuka
  • od 19. do 23. října 2020
   • 6. a 9. ročník – distanční výuka
   • 7. a 8. ročník – prezenční výuka