Obědy

Obědy mají všichni žáci odhlášeny. V případě zájmu o odběr obědů si obědy opět přihlaste u paní Kunické. Odběr obědů do jídlonosičů bude probíhat bočním vchodem jídelny v době od 10:45 do 11:15.