Obědy z Ježova !!!

Informace ke školnímu stravování pro veřejnost

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Ježov nabízí od pondělí 3. dubna 2023 stravování i pro veřejnost v době provozu základní a mateřské školy. Oběd je možné odebírat v jídlonosiči v době od 11.00-11.30 h.

Cena za jeden oběd pro cizí strávníky je 95,- Kč.

Obědy se budou vydávat v budově školní jídelny, jídlo je určeno k okamžité spotřebě a jídelníček je uveden na www.zsjezov.cz nebo v tištěné podobě v jídelně.

V případě zájmu neváhejte kontaktovat vedoucí školní jídelny Marii Kunickou na tel. 735 757 594 pro podrobnější informace a vyzvednutí přihlášky nebo piště na email: marie@zsjezov.cz