Novinky na našich webových stránkách

V tomto školním roce jsme přidali několik nových stránek na naše webovky: 

Vpravo v hlavní nabídce pod záložkou „Organizace“ najdete rozvrhy hodin všech tříd. Dále je zde nově záložka „Akce školy„. Zde budou zveřejňovány informace o plánovaných akcích, které na žáky čekají. V záložce „Kontakty“ jsme uveřejnili e-mailové adresy na vyučující.