Nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022

Kroužek angličtiny (2. ročník)                St 12:00    Mgr. Pavol Klimeš
Florbalový kroužek I. (3. – 5. ročník)    Čt 13:00   Mgr. Pavol Klimeš (1x/14 dnů)
Florbalový kroužek II. (6. – 9. ročník)   Čt 14:30   Mgr. Pavol Klimeš (1x/14 dnů)
Keramika (500,- Kč)                                 Út 15:00    Marie Netopilová
Hra na kytaru (3. – 5. ročník)                  Út 13:00    Mgr. Marie Bušinová (1x/14 dnů)
Hra na kytaru (6. – 9. ročník)                                     Mgr. Marie Bušinová (1x/14 dnů)
Doučování z Aj (5. roč.)                             Út 13:00   Mgr. Kateřina Čechová

Příprava na přijímací zkoušky z M I (8. roč.)     St 13:40    Mgr. Františka Šobáňová
Příprava na přijímací zkoušky z M II (9. roč.)    Pá 13:40   Mgr. Františka Šobáňová
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ (9. roč.)     Čt 13:40    Mgr. Lenka Ratuská

Kroužky jsou bezplatné, náklady na provoz kroužků hradí OÚ Ježov.
Pouze za kroužek Keramika se platí poplatek 500,- Kč na nákup materiálu.
Kroužky budou probíhat v případě dostatečného zájmu žáků.

Provoz kroužků bude zahájen od 4. října 2021.

Zájmová činnost 2021 – 2022 – nabídka