Logopedická depistáž

Dne 5.listopadu 2013 v 8.00 hodin proběhne v MŠ logopedická depistáž, kterou provede paní 

logopedka Mgr. Alena Horáková. Bližší informace podá paní učitelka.