Listopad 2019

19. 11. Třídní schůzky

19. – 20. 11. Sběr papíru

29. 11. Adventní kavárna (16:30)