Konzultace pro 9. ročník

Konzultace, které budou zaměřeny na přípravu žáků k přijímacím zkouškám, organizujeme od pondělí 11. 5. 2020 vždy v pondělí (Čj) a čtvrtek (M) od 9:45 do 12:30 hodin. Při nástupu žáka do školy je nutné doložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, ke stažení zde:

Prohášení je v tištěné podobě k dispozici i na obecním úřadu Ježov.