Kontejner papír

Kontejner na papír bude ke škole přistaven 25. 4. 2018 tj. ve stejný den, kdy se konají třídní schůzky. Předem děkujeme za jakékoliv množství starého papíru. Hmotnost odevzdaného papíru hlásí žáci svým třídním učitelům.

Rozpis třídních schůzek viz. záložka Třídní schůzky.